هاست لینوکس ایران

پلن 500
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 0 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 1000
 • 1000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 2000
 • 2000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 3000
 • 3000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 4000
 • 4000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 5000
 • 5000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 6000
 • 6000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس

Powered by WHMCompleteSolution