هاست لینوکس ایران - پارس آنلاین (سی پنل)

پلن 1000 پارس آنلاین
 • 1000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 500 پارس آنلاین
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 0 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 2000 پارس آنلاین
 • 2000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 3000 پارس آنلاین
 • 3000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 4000 پارس آنلاین
 • 4000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 8000 پارس آنلاین
 • 8000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 9 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 5000 پارس آنلاین
 • 5000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن 10000 پارس آنلاین
 • 10000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 9 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس

Powered by WHMCompleteSolution