هاست لینوکس آلمان (دایرکت ادمین)

این سرویس با کنترل پنل دایرکت ادمین به همراه ssl رایگان ارائه می شود.

پلن PLAN C500
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن PLAN D1000
 • 1000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن PLAN E2000
 • 2000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن PLAN F3000
 • 3000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن PLAN G4000
 • 4000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن PLAN H5000
 • 5000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن PLAN J8000
 • 8000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 9 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
پلن PLAN K10000
 • 10000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 دامنه اضافی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس

Powered by WHMCompleteSolution